Προεκτύπωση (pre-press)

Στη φάση προ-εκτύπωσης (pre-press), εξετάζουμε τα ηλεκτρονικής μορφής αρχεία σας για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα παραγωγής. Παρέχουμε δωρεάν ηλεκτρονική επαλήθευση σε όλους τους πελάτες μας μέσω email πριν από την εκτύπωση για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα αρχεία σας πριν την διαδικασία παραγωγής. Στο επόμενο στάδιο τα αρχεία σας εξάγονται με κατάλληλο λογισμικό μέσω της διαδικασίας RIP (επεξεργασία εικόνας ράστερ). Οι εικόνες σας χωρίζονται στα κατάλληλα χρώματα και εξάγονται σε μεταλλικές πλάκες εκτύπωσης με σύγχρονα μηχανήματα τεχνολογίας CTP (computer-to-plate)